Creative Stuff

Programări Cabinete EcoDiagnost

Programarea unei Consultaţii la Cabinetele EcoDiagnost se poate face:

  • apelând numerele de telefon 0740.247732 -(Vodafone) sau 0264.597022 -(Romtelecom) atunci când doriți una/mai multe examinări în data curentă sau în una din următoarele 4-5 zile calendaristice lucrătoare (rugându-vă să înțelegeţi disponibilitatea limitată în funcție de numărul de pacienți deja programați)
  • sau selectând “Programare Online” din (bara de) meniu pentru o consultație pe care o doriți peste una, până la trei săptămâni din data curentă
În momentul programării telefonice, pacientul este întrebat ce fel de examinare solicită şi este informat (la cerere) despre medicul examinator, costurile aferente, sau alte probleme legate de examinare.
Cei care solicită programarea (pacienţi sau aparţinători) vor fi rugaţi să lase un număr de telefon, la care să poată fi apelaţi, pentru reconfirmare sau situaţii imprevizibile!

Foarte Important!

Vă rugăm să ne comunicaţi „anularea” unei programări (prin telefon, e-mail sau sms) - cu minim 8 ore înainte.

Într-o notă de respect, EcoDiagnost îşi rezervă dreptul de a refuza o nouă solicitare/vizită pacienţilor care figurează în baza de date ca «neprezentați» la programări anterioare.

Acceptul unei eventuale reprogramări se va face în funcție de disponibilități. Solicitanții (pacienți sau aparținători) vor fi amiabil informați și vor consimți în prealabil plata unei „taxe suplimentare de reprogramare”, conform normativelor europene aplicate în mediul medical privat în astfel de situații.

Persoanele a căror conduită a fost consemnată de personalul EcoDiagnost ca neadecvată normelor de bună înțelegere sau bună cuviință vor fi refuzate -fără echivoc- la solicitarea unei noi consultații. 

Vă rugăm să înțelegeţi acest demers în intenţia strictă de a asigura un serviciu de calitate, timpul și bagajul neuronal ale fiecăruia dintre noi fiind de nepreţuit.