Creative Stuff

Cabinete de Ecografie EcoDiagnost

 

Strada Cloșca, No.7, Cluj-Napoca
Telefon: 0740 247732 / 0264 597022

* între orele 08.00-17.00

Credem - pentru că putem vedea! ...

şi prin tot ceea ce facem încercăm să descoperim, uneori chiar să anticipăm natura suferinţei, cauzele ei, traducând informația imagistică relevantă prin prisma obiectivității și experienței acumulate, iar succesul nostru vine din faptul că punem acest lucru dincolo de orice interes.

Dr. Horațiu Branda

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Foarte Important!

Vă rugăm să ne comunicaţi „anularea” unei programări (prin telefon, e-mail sau sms) - cu minim 8 ore înainte.

Într-o notă de respect, EcoDiagnost îşi rezervă dreptul de a refuza o nouă solicitare/vizită pacienţilor care figurează în baza de date ca «neprezentați» la programări anterioare.

Acceptul unei eventuale reprogramări se va face în funcție de disponibilități. Solicitanții (pacienți sau aparținători) vor fi amiabil informați și vor consimți în prealabil plata unei „taxe suplimentare de reprogramare”, conform normativelor europene aplicate în mediul medical privat în astfel de situații.

Persoanele a căror conduită a fost consemnată de personalul EcoDiagnost ca neadecvată normelor de bună înțelegere sau bună cuviință vor fi refuzate -fără echivoc- la solicitarea unei noi consultații. 

Vă rugăm să înțelegeţi acest demers în intenţia strictă de a asigura un serviciu de calitate, timpul și bagajul neuronal ale fiecăruia dintre noi fiind de nepreţuit.